Algemene voorwaarden

KRACHT-IT  hanteert voor alle aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Een papieren exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Kosteloos aanvragen